PROJE HAKKINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul’un yaşam kalitesi yüksek ve saygın bir dünya kenti olmasını sağlamak” vizyonuyla hava kalitesinin iyileştirilmesi ve havası temiz bir İstanbul oluşturmak adına çeşitli adımlar atmaktadır. Bu adımlardan biri olan İstanbul Hava Kalitesi İzleme çalışmaları 1995 yılında alınan 2 mobil Hava kalitesi Ölçüm Aracı ile başlamış, bugün itibariyle 26 adet sabit ve 2 adet mobil olmak üzere toplam 28 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul halkına hizmet etmektedir. 

Hava Kalitesi Laboratuvarlarımız 2008 yılında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite olmuştur. Akreditasyondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘ndan “Yeterlilik Belgesini” almıştır. Halen Hava kalitesi İzleme merkezi olarak Türkiye’de tek akredite kuruluştur.

 

Belediyemizin uzun vadeli hedeflerinden biri de sürdürülebilir prensipler doğrultusunda her açıdan ulaşılabilir ve erişilebilir bir kent olmaktır. Bu doğrultuda Belediyemiz, hemşerilerimizin yaşadığı şehrin hava kalitesini bilmesinin en temel hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak hava kalitesi ölçüm sonuçlarını halkın bilgisine sunmaktadır. İstanbul Hava Kalitesi verilerinin kamuoyu ile paylaşılmasında daha verimli ve halkın yaşadığı ortam havasının kalitesini ve sağlığına muhtemel olumsuz etkilerini daha iyi anlayabilmesi için hava kalitesi ölçüm değerlerimiz her gün anlık olarak internet sayfamızda yayımlanmaktadır. 

 

Uluslar arası referans standartlarda tam otomatik cihazlarla elde edilen veriler on-line olarak İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme Merkezine dakikalık ortalamalar halinde gelmekte ve internet ortamında İstanbul halkının erişimine sunulmaktadır. Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarımızda Avrupa Birliği “Hava Kalitesi Direktifleri” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında ölçülmesi gereken kükürtdioksit(SO2), partikül maddeler(PM10, PM25),  azotdioksit ve azot oksitler(NO2,NOX), karbonmonoksit(CO), ozon(O3) benzen ve ağır metaller gibi parametrelerin yanı sıra hava kalitesi verilerinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla rüzgar hızı, rüzgar yönü, nem, basınç, sıcaklık, yağış gibi meteorolojik parametrelerin de ölçümü yapılmaktadır. 

 

İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, yaşanabilir bir çerce ve solunabilir bir hava için, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde İstanbullulara hizmet etmekyiz.