Mevzuat Türkiye Standartları

hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği(HKDYY) Resmi Gazete’de 06.06.2008 tarih ve 26898 sayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak,  tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Türkiye, hava kalitesi sınır değerleri için, Avrupa Birliği limit değerlerini kendisi için hedef edinmiş, ancak kademeli olarak bu hedef değerlere ulaşmayı planlamıştır. Bu plana göre en son 2024 tarihinde azotdioksit limit değerlerine ulaşacak olan Türkiye, bu tarihten itibaren tüm kirletici paremetreler için AB mevzuatını uygulayacaktır.

HKDYY KİRLETİCİ LİMİT DEĞERLERİ