Mevzuat Avrupa Birliği Standartları

avrupa birliği standartları

Avrupa Birliği, hava kalitesi standartlarının temel amacı, diğer her standartta olduğu gibi bazı temel esaslara dayanmaktadır. Bunlar; insan ve bitki örtüsünün kirlilik maruziyetinin değerlendirilmesi, kirliliği azaltmak veya hava kalitesini korumak için yetkili kuruluşlarca gerçekleştirilen eylemlerin değerlendirilmesi, hava kalitesi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesidir.

Hava kalitesinin izlenmesine yönelik Avrupa birliği iki önemli direktif yayımlamıştır. Bunlar:  The European Directive (2008/50/EC) of 14 April 2008 ve  Directive No. 2004/107/EC of 15 December 2004.

Bu direktiflerin ana hedefleri;

  • Hava kirliliğinin, insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri önlemek veya azaltmak için ortam hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve düzeltmek,
  • Üye Devletlerdeki ortam hava kalitesini, ortak yöntemler ve kriterler temelinde değerlendirmek,
  • Hava kirliliği ile mücadelede katkıda bulunmak, Ulusal ve AB önlemlerinden kaynaklanan uzun vadeli eğilimleri ve gelişmeleri izlemek için ortam havasının kalitesi hakkında bilgi edinmek,
  • İyi hava kalitesini korumak, diğer durumlarda iyileştirmeyi sağlamak,
  • Ortam havasının kalitesiyle ilgili bilgilerin halka açık olarak sunulmasını sağlamak.

AVRUPA BİRLİĞİ KİRLETİCİ LİMİT DEĞERLERİ

Kirletici AB - Limit Değerler
Süre Limit Değerler(ug/m3) Aşma Sayısı
SO2 saat 350 24 kez / yıl
24 saat 125 3 kez / yıl
yıl 20 (ekosistem)
NO2 saat 200 18 kez / yıl
  yıl 40 -
NOx yıl 30 (ekosistem)
PM10 24 saat 50 35 kez / yıl
yıl 40 -
PM2.5 yıl 25  
Pb yıl 0,5 -
C6H6 yıl 5 -
CO 8 saat 10.000  
O3 8 saat  120 25 gün / yıl
  ( hedef değer)  
saat 180 (bilgi eşiği) -
  240 (uyan eşiği)  
Arsenik yıl 0,006 Bir yılda PM10 fraksiyonundaki toplam içerik için hedef değer
Kadmiyum yıl 0,005  
Nikel yıl 0,02  
Benzo(a)piren yıl 0,001