Mevzuat Dünya Sağlık Örgütü Standartları

dünya sağlık örgütü standartları

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), 2000 ve 2005 yıllarında yayımladığı rehber dökümanlarında, insan sağlığı ve bitki örtüsü üzerinde olumsuz etkilere dair kanıt bulunmayan maruziyet seviyelerini (konsantrasyonları ve süreleri) tavsiye etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi rehberi:  Guideline for air quality, WHO, Geneva 2000 ve partikül madde, ozon, azot dioksit ve kükürt dioksit için hava kalitesi klavuzu: WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, summary of risk assessment, global update 2005 .

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ Kirletici LİMİT DEĞERLERİ

KİRLETİCİ WHO - Limit Değerler
  Süre Limit Değer(ug/m3) Aşma Sayısı
SO2 10 dakika 500  
  yıl 20  
NO2 saat 200  
  yıl 10  
PM10 24 saat 45 3
  yıl 15 -
PM2.5 24 saat 15 3
  yıl 5  
Pb yıl 0,5 -
C6H6 yıl 5 -
CO 8 saat 10,000  
O3 8 saat 100  
Arsenik yıl 0,006 Bir yılda PM10 fraksiyonundaki toplam içerik için hedef değer
Kadmiyum yıl 0,005  
Nikel yıl 0,02  
Benzo(a)piren yıl 0,001