Bilgi Asit Yağmurları

Asit yağmurları

Günümüzde insanlar araçlarda ve ısınma amaçlı olarak yoğun şekilde fosil yakıtlar kullanmaktadırlar. Fosil yakıtlar, kömür linyit ve petrol ürünleri olarak sayılabilir. Fosil yakıtların aşırı kullanımı nedeniyle doğal denge bozulmaya başlamıştır. Atmosferdeki kükürtdioksit ve azot oksitlerin miktarının artması bu olaylar sonucu gerçekleşmektedir. Atmosferdeki su buharı ile birleşen bu kirleticiler asidik özelliktedir. Asit damlaları halinde yağış olarak yeryüzüne düşmelerine asit yağmurları denilmektedir. Asit yağmurları yoğun kirlilik olan bölgelerde canlı ve cansız hayata zarar verebildiği gibi, rüzgar gibi etkenlerle taşınarak daha uzak bölgelere de zarar verebilir. Kükürtdioksit (SO2) ve Azotoksitler (NOx), fosil yakıtların yakılması, tarımda Amonyak(NH3) kullanımından kaynaklanır.

Balık ve bitki ölümlerine, binaların aşındırıcı etki ile zarar görmesine, ağır metal ve nitrat benzeri kirleticiler, kolaylıkla yer altı sularına yayılarak kirlenmesine neden olur.