Bilgi İklim Değişikliği

yerel, bölgesel ve küresel sorunlar

İnsan sağlığının korunması ve yaşanabilir bir çevre için iyi bir hava kalitesine ihtiyaç duymaktayız. Özellikle son yıllarda gazete başlıklarında, insan aktivitelerinden kaynaklanan emisyonların hava kalitesine yansıyan tehlikeli etkilerini sıkça görmekteyiz. Örneğin;

 • Astım hastalığına yakalanan çocuk sayısında artış
 • Ozon tabakasında oluşan deliğin büyümesi
 • Asit yağmurları nedeniyle ormanların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınması
 • Ekstrem hava koşullarının oluşması

gibi. Bütün bu sorunlarla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çalışmalar yapılmakta, ancak çok daha fazlasına ihtiyacımız var.


İklim Değişikliği

Dünya ikliminde doğal değişiklikler elbette olmaktadır. Ancak son yıllarda bu değişikliğe insan aktivitelerinin ciddi etkisi olduğu sonucu kabul görmektedir. Güneşten gelen radyasyonun dünya atmosferinde bulunan sera gazları tarafından tutulup dünyaya yeniden yansıtılmasıyla sera etkisi ortaya çıkmakta, insan aktiviteleri sonucu sera gazlarının miktarındaki artış bu etkiyi daha da arttırmakta ve “Küresel Isınma” sorunu ortaya çıkmaktadır. Yoğun fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, ihtiyaçlarımız için dünya kaynaklarını yoğun kullanarak ortamı kirletmemiz nedeniyle dünyamız için durum kritikleşmektedir. Yağmur ormanları tahrip olmakta, buzullar erimekte ve çölleşme giderek artmaktadır. Bütün bunlar küresel ısınmanın sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır.


Ana Sebepleri

 • Karbondioksit(CO2) , enerji kullanımı , trafik , endüstriyel prosesler , ormanların yok olması
 • Metan(CH4) , enerji üretimi ve kullanımı , tarımsal faaliyetler
 • Azot oksitler(NOx) , gübrelenmiş topraklar , biokütle yanması , fosil yakıtların yakılması
 • Klorofokarbonlar(CFCS) , endüstriyel aktiviteler , soğutma , aeresoller

bunlara sebeptir.

Karbondioksitlerin(CO2) enerji kullanımı , trafik , endüstriyel prosesler , ormanların yok olması,

 • Metan(CH4), enerji üretimi ve kullanımı, tarımsal faaliyetler,
 • Azotoksitler(N2O), gübrelenmiş topraklar, biokütle yanması, fosil yakıtların yakılması,
 • Kloroflorokarbonlar( CFCS), endüstriyel aktiviteler, soğutma, aeresoller,

bunlara sebeptir.

Ana Etkileri

 • Deniz seviyesinde artış
 • Sel , fırtına , kuraklık gibi extreme hava koşulları