İstanbul Hava Kalitesi Güncel Durum

Güncel durum

Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalar neticesinde, özellikle kömür kalitesinin artırılması ve doğalgazın yaygınlaştırılması sonucunda Kükürtdioksit konsantrasyonlarında 1997 yılından itibaren bariz şekilde azalma olmuş ve 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen yıllık sınır değerlerin altına düşülmüştür. Kükürtdioksit konsantrasyonlarındaki azalma 2004 yılından itibaren daha da aşağıya çekilerek belirli bir seviye yakalanmış olup, Avrupa Birliği Direktiflerinde belirtilen günlük 125 µg/m3 sınır değer hiç aşılmamış, yıllık 20 µg/m3 sınır değerin ise kış sezonlarında dahi altında kalınmıştır. 2023 yılı için, İstanbul geneli kükürtdioksit ortalaması 4,5 µg/m3 olarak gerçekleşmiştir.


1992 yılında 219 µg/m3 olan yıllık kükürtdioksit konsantrasyonu 2004 yılından sonra doğanın korunması için sınır değer olan 20 µg/m3 ün 5 katı daha düşük seviyelere çekilmiştir.

Partikül madde(Pm10) konsantrasyonlarındaki azalma ise 1997 yılından itibaren başlamış ve AB standartlarında belirtilen günlük 50 µg/m3 sınır değere yakın seviyelerde seyretmektedir.  Partikül madde(Pm10) konsantrasyonları için belirli bir seviye yakalanmış olmakla birlikte, Büyükşehir Belediyemiz hava kalitesinde hedef olarak kendisine AB direktiflerinde belirtilen sınır değerleri kıstas olarak almakta ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. 2023 yılı için, İstanbul geneli partikül madde ortalaması 38 µg/m3 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul partikül madde Pm10 yıllık ortalama konsantrasyonlarında belirli bir seviye yakalanmış, 2013 yılından itibaren yaklaşık 15 mikrogramlık bir düşüş olduğu gözlenmiştir.

İnce partikül madde Pm2.5 ölçümlerine Belediyemiz tarafından 2017 yılı itibariyle başlanmıştır. 2023 yılı Pm2.5 ortalamamız ise yaklaşık 19 µg/m3 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul hava kirliliği değerleri açısından bakıldığında, partikül madde hariç diğer tüm kirletici parametreler için Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği limitlerini karşılamaktadır. Şehirlerdeki dış ortam hava kalitesi şehirden şehre farklılıklar göstermektedir. Detaylı karşılaştırma, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı veri tabanından http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ temin edilebilir.


Partikül madde konsantrasyonları, kirletici kaynağına göre farklılıklar göstermekle beraber tüm dünya şehirleri açısından limit değerlerin karşılanmasında zorluklar yaşanmaktadır. Avrupa’nın tüm şehirleri Dünya Sağlık Örgütü Pm2.5 limit değerini ortalama 1.5-2.5 kat geçmektedir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ‘da hava kalitesi ölçümlerine 1995 yılında 2 istasyonla başlamış, bugün itibariyle 28 istasyonla hava kalitesi ölçümlerine Avrupa Birliği standartlarında otomatik ölçüm cihazlarıyla sürekli ve anlık olarak devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz İstanbul için hava kalitesi açısından daha yaşanabilir bir çevrenin sağlanması, Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen sınır değerlerin altında ve Dünya sağlık Teşkilatı standartlarında kirletici konsantrasyonlarına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.