İstanbul Hava Kalitesi İstanbul

İstanbul

İstanbul, 15 milyonu geçen nüfusu ile Avrupa’nın en büyük mega şehrinden biri olup dünyanın tarihsel ve kültürel anlamda en önemli şehirlerinden biridir. Şehir 5.343 km2 bir yüzey alanına sahip olup 39 ilçeden oluşmaktadır. İstanbul dört mevsimi de bir arada yaşayan ender şehirlerden biridir. Yaz ayları kuru ve sıcak geçerken kış ayları yumuşak ve yağışlıdır. Ortalama en düşük sıcaklıklar 6°C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklıklar ise 23°C ile Temmuz ayında gözlemlenmektedir. Ortalama olarak yılın üçte biri yağışlı geçmektedir. İstanbul’da gözlemlenen aylık nem miktarı ortalama %75 olup, kış aylarında çoğunlukla bu değer %80’nin üzerindedir. Rüzgarlar kışın ağırlıklı olarak kuzeybatı ve güneybatı, yazın ise kuzey olarak, orta şiddette esmektedir. İstanbul’un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985’li yıllardan itibaren hava kirliliği yaşanır olmaya başlanmıştır. İstanbul’da hava kirliliği sorunu özellikle 1990 yılından itibaren tehdit edici boyutlara ulaşmış, kirletici konsantrasyonları hava kalitesi standartlarının birkaç kat üzerine çıkmıştır.

İstanbul Nüfusu İstanbul Yüzey Alanı Ocak Ayında Ortalama Sıcaklık  Temmuz Ayında Ortalama Sıcaklık
15 Milyon 5.342 km2 6°C 23°C

İstanbul’daki ilk hava kalitesi ölçümleri manuel olarak SO2 ve askıda partikül madde (TSP) parametreleri için 1985 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından 7 noktada başlamıştır. 1989 ortalarında 10 noktada daha ölçümlere başlanmıştır.

İstanbul’da hava kirliliğinin sorun olmaya başlamasıyla, sorunun mertebesi ve çözüm yollarının araştırılması için bir hava kalitesi ölçüm sisteminin kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İstanbul’da tam otomatik ve online hava kirliliği ölçümlerine, biri Anadolu diğeri Avrupa yakasında olmak üzere 2 adet mobil ölçüm istasyonuyla 1995 yılının Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlanmıştır.