Temiz Hava İçin Hava Kalitesi Takibi

hava kalitesi takibi

Kendim Ölçüm Yapabilir miyim?

Hava kalitesi ölçümleri; uzmanlık isteyen, uluslararası standartlar ve yöntemlerle yapılan, pahalı ve kolay olmayan bilimsel bir süreçtir. İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezin tarafından yayımlanan kirletici parametre ölçümleri, yüksek maliyeti olan, standartlara uygun, Avrupa Birliği ve Amerika Çevre Ajansı tarafından onaylanmış sertifikalı cihazlarla yapılmaktadır. Referans yöntemlerle yapılan kaliteli ve akredite ölçümler, hava kirliliğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini, idarecilerin politikalarını doğru belirlemesini, kamuoyunun doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

Teknolojik gelişime paralel olarak hava kirliliğinin ölçümü için geliştirilen bazı sensörler sayesinde insanlar kendi bulundukları ortamın kirlilik maruziyetlerini bu şekilde ölçebilmektedir. Ancak bu sensörler genelde çok yüksek emisyonları algılayabilmekte ve daha çok işyerleri ve endüstriyel prosesler için kullanılmaktadır. Bu tip sensörleri çevre hava kalitesi ölçümlerinde kullanmak yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir.