Temiz Hava İçin Ne Yapmalıyım

Ne yapmalıyım?

Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak veya önlemek için neler yapmalıyız:
 • Yakıt tüketimi azaltılmalı,
 • Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı,
 • Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı,
 • Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli,
 • Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli.

Taşıtların kirletici etkilerini önlemek veya azaltmak için neler yapmalıyız:
 • Egzoz gazı emisyon ölçümü zamanında yapılmalı,
 • Araçların bakım ve onarımları zamanında yapılmalı,
 • Temiz yakıt kullanılmalı,
 • Araçların muayeneleri periyodik olarak yapılmalı,
 • Araç kapasitelerinin üzerinde yolcu ve yük taşınmamalı,
 • Benzinli taşıtlarda katalitik konvertör takılmalı,
 • Toplu taşımaya önem verilmeli

Sanayi kaynaklı hava kirliliği önlemek veya azaltmak için neler yapmalıyız:
 • Temiz yakıt ve hammadde kullanımı,
 • Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması,
 • Tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması,
 • Yeterli yükseklikte bacaların inşası ve bacalarda filtre kullanılması,
 • Arıtma tesislerinin kurulması,
 • Atıkların değerlendirilmesi, düzenli ve sağlıklı boşaltılması,
 • Tesisler mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin dışına yapılmalı,
 • Personele çevre konusunda eğitimler verilmeli,

Enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, jeotermal, güneş enerjisi) kullanımının sağlanması da hava kirliliğinin azaltılmasında en önemli azaltım faaliyetlerindendir.

Devlet ise gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı ve denetimleri gerçekleştirmelidir. Günün koşullarına göre mevzuatları gözden geçirmeli gerekli iyileştirmeleri yapmalıdır. Yukarıda bahsedilen tedbirlerin uygulanmasında vatandaşa öncü ve örnek olmalıdır. Çevrenin önemi ve korunması ile ilgili eğitimler hazırlanarak kamuoyu bilgilendirmelidir.