Hakkımızda Analitik Ölçümler

Analitik ölçümler

Hava kalitesi izleme ağından elde edilen numuneler de ağır metal tespiti amacıyla kabul görmüş uluslararası normlar doğrultusundaki analizlerin gerçekleştirilmesi, araziye gönderilecek filtrelerin hazırlanması ve şartlandırılması ile analitik laboratuvarın düzenli şekilde çalışmasının sağlanması bu birimin sorumluluğundadır.

Avrupa Birliği; arsenik, kadmiyum, cıva, nikel için hedef değerler, alt ve üst değerlendirme eşikleri belirlediğinden, bu kirleticilerin izlenmesi gerekmektedir. Bu da Analitik Laboratuvarın sorumluluğundadır.

Hava Kalitesi İzleme Merkezi istasyonlarından elde edilen örneklerle, ağır metaller(Pb, Cd, Ni ve As), ve BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen ve Xsilen) analizleri yapılmaktadır. Bu istasyonların 10 tanesinden ağır metal, 6 tanesinden ise BTEX örneklemeleri alınmakta ve analitik laboratuvarda analiz edilmektedir.

Şartlandırma ve Tartım Odası

Ön İşlem Odası

Analitik Lab:Thermal Desorber GC-MS


Analitik Lab: ICP-MS