Hakkımızda Hava Kalitesi Ölçümleri

hava kalitesi ölçümleri

Dünya genelinde kullanılmakta olan iki farklı hava kalitesi ölçüm yöntemi vardır; otomatik ve otomatik olmayan(manuel veya pasif) ölçümler.

Otomatik olmayan hava kalitesi izleme yöntemleri genellikle daha ucuzdur ve kullanımı daha kolaydır. Bu ölçümler 2-4 hafta boyunca bir yere özel bir tüp yerleştirilmesini ve ardından kimyasal analiz için bir laboratuvara göndermesini içerir. Bu yöntem, tüm zaman boyunca bir değer sağlar ve ölçümlerin üretilmesi de belirli bir süre gerektirmektedir.

Otomatik hava kalitesi izleme yöntemleri daha kesin ve dakikalık, hatta anlık okuma sağlayan bir çözünürlüğüne sahiptir. Aynı zamanda otomatik yöntemlerle yapılan ölçümler, dahili veya harici olarak elektronik kayıt altında tutulabilmekte ve bu ölçümlerin analizlerini de içerebilmektedir.

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi tarafından yapılan hava kalitesi ölçümlerinde, tam otomatik cihazlar kullanılmakta ve geçmişten günümüze kadar yapılan bu ölçümler sayesinde, kirleticilerin zamansal ve mekansal davranışları takip edilebilmektedir.

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bulunan sabit hava kalitesi istasyonlarımızda ölçümler, nefes alma ve maruziyet yüksekliğindeki(2-4 metre) numune alma aparatlarıyla referans cihazlara çekilmek suretiyle gerçekleştirilmekte, cihazlar tarafından üretilen veriler anlık olarak Hava Kalitesi İzleme Merkezine aktarılmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Hava Kalitesi İzleme Merkezimiz, güvenilir sonuçlar sağlamak için, referans ölçüm yöntemleriyle sertifikalı cihazlar kullanan ve sıkı kalite prosedürlerini sürdüren akredite bir laboratuardır.