Hakkımızda Eğitim Faaliyetleri

eğitim faaliyetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyemiz İstanbul için hava kalitesi açısından daha yaşanabilir bir çevrenin sağlanması, Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen sınır değerlerin altında ve Dünya sağlık Teşkilatı standartlarında kirletici konsantrasyonlarına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ülkemizde düzenlenen hava kalitesi çalıştaylarına ve sempozyumlara müdürlüğümüz personeli çalışmaları ile aktif katılım sağlamaktadır.

Üniversite Eğitimleri

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi Laboratuvarı olarak her yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi çevre mühendisliği bölümü öğrencilerine; belediyemize ait hava kalitesi ölçüm laboratuvarı çalışmaları, hava kalitesi ağları, ölçüm istasyonları ve ölçüm cihazları hakkında eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi Laboratuvarı olarak 2017 yılında, hava kalitesi ölçüm laboratuvarı çalışmaları, hava kalitesi ağları, ölçüm istasyonları ve ölçüm cihazları hakkında 205 lisans öğrencisine eğitim verilmiştir.


Stajyer Eğitimleri

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi Laboratuvarı çalışmaları kapsamında, yurdumuzun tüm üniversitelerinden her yıl öğrencilere staj yapma imkanı verilmektedir. 2017 yılında, çevre ve kimya mühendisliği dallarında 20 lisans öğrencisine staj yapma imkanı sunulmuştur.


İlköğretime Yönelik Eğitimler

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin çevre ve hava kalitesi konusunda bilinçlendirilmesi için belediyeler ve okullarla yapılan işbirlikleri kapsamında çocuklarımıza hava kalitesi ölçümleri ve kirliliğin azaltılması konusunda eğitimler düzenlenmektedir.


Yurtdışı Eğitimleri

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi Laboratuvarı çalışanları tarafından, Hava kalitesi cihazların teknik özellikleri, cihaz çalışma prensipleri, bakım onarım ve kalibrasyon konuları, İstasyonlarda sistemin kurulmasından sonra, cihazların EN standartlarına göre uygunluğunun test edilmesi çalışmaları kapsamında İspanya ve Fransa hava kalitesi laboratuvarı ziyaret ederek teknik personelin kapasitesinin artmasını sağlamıştır..