Hakkımızda Hava Kalitesi Ölçümlerinin Amacı

hava kalitesi ölçümlerinin amacı

Uygun Hava kalitesi insan yaşamı ve çevre sağlığı için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Herkes yaşadığı ortamın hava kalitesini bilme hakkına sahiptir.

Hava kalitesinin izlenmesi, kirleticilerin sağlığımız üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nce belirlenen yasal olarak bağlayıcı sınırların karşılanıp karşılanmadığını ve insan sağlığına maruziyeti anlamak için ölçümler hayati önem taşımaktadır.

İstanbul’da 1990’lı yıllarda çok yoğun ve standartların çok üzerinde hava kirliliği yaşanmıştır. 1994 te başlayan hava kirliliği azaltım çalışmaları kapsamında İstanbul’da hava kalitesinin sürekli izlenmesi ve ölçüm sonuçlarına göre önlemlerin alınması zorunluluğu bir politika olarak Belediyemizce benimsenmiştir. İstanbul’da hava kalitesinin ölçülmesi ile önlem alma zarureti daha açık bir şekilde algılanmıştır.

Verilerin analizi sayesinde, kötü hava kirliliğinin bir günden diğerine nasıl olduğunu, hangi bölgelerin diğerlerinden daha kötü olduğunu ve konsantrasyonların değişimini değerlendirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, kirleticilerin birbirleriyle nasıl etkileştiklerini, trafik yoğunluğu veya endüstriyel faaliyetle nasıl ilişkilendiklerini de görebilmek ve kıyaslayabilmek mümkün olmaktadır. Hava ve hava kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde, hangi koşulların kirlilik olaylarına yol açacağını tahmin etmek de mümkündür.

Hava Kalitesi ölçümleri sayesinde, kirlilikten ya da kirlilikten kaynaklanan sağlık sorunlarından endişe duyan İstanbul Halkı, internet ve akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla güncel hava kalitesi bilgilerine erişebilmektedirler. Yapılan ölçümlerle vatandaş soluduğu havayı bilmenin yanı sıra, bilimsel kurumlarda akademik çalışmalarında ölçüm verilerimizi kullanmaktadırlar.

İstanbul Halkı yaşanabilir bir hava kalitesinin teminini Belediyemizden beklemektedir.