Hakkımızda Ölçüm Cihazları

Ölçüm Cihazları

İstasyonlarımızda bulunan hava kalitesi ölçüm cihazlarımızın dizaynı, aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir..

Sürekli Partikül Madde Ölçüm Cihazları

Enviorenment SA MP101M

Bu cihaz havadaki PM10 (TOZ) oranının ölçülmesi için kullanılır.

Genellikle filtreyle beta ışınlarını yansıtıcı arasına diyafram yerleştirilir. Bu diyafram referans bir değer elde etmek için kullanılır.

MP101M analizörünün standart Beta ölçer ölçüm Metodu ISO 10473, CPM modülünün patentli optik teknolojisi ile kullanıldığında, ince tozun sürekli ve aynı anda ölçülmesini sağlar.

Beta zayıflatma cihazı PM10 için EN 12341 ve PM2.5 Avrupa Standartları için EN 14907 ile uyumludur ve PM10 ve PM2.5 sürekli askıda partikül izleme için ABD EPA tarafından Federal Eşdeğer Yöntem (FEM) olarak onaylanmıştır.

PM10, PM2.5, PM1 veya TSP kütle konsantrasyonunun hassas beta zayıflama izlemesi (µg / m3). Tek bir giriş kullanarak PM10, PM2.5, PM1 ve TSP kütle konsantrasyonu (µg / m3)hakkında gerçek zamanlı optik gösterge, gerçek zamanlı parçacıklar eğilim ve boyut aralığıyla sınıflandırma, MP101M analizörünün standart Beta ölçer ölçüm Metodu ISO 10473, CPM modülünün patentli optik teknolojisi ile kullanıldığında, ince tozun sürekli ve aynı anda ölçülmesini sağlar.

Beta zayıflatma cihazı PM10 için EN 12341 ve PM2.5 Avrupa Standartları için EN 14907 ile uyumludur ve PM10 ve PM2.5 sürekli askıda partikül izleme için ABD EPA tarafından Federal Eşdeğer Yöntem (FEM) olarak onaylanmıştır.

PM10, PM2.5, PM1 veya TSP kütle konsantrasyonunun hassas beta zayıflama izlemesi (µg / m3) Tek bir giriş kullanarak PM10, PM2.5, PM1 ve TSP kütle konsantrasyonu (µg / m3) hakkında gerçek zamanlı optik gösterge gerçek zamanlı parçacıklar eğilim ve boyut aralığıyla sınıflandırma

Thermo 5014i

Model 5014i sürekli ortam havası partikül analizörü, beta kırılımı metodu ile sürekli olarak ortam havasında ki partiküllerin (örn., TSP, PM10, PM2.5 ve PM1) kütle konsantrasyonunu ölçer. Ayrıca, doğal Radon (Rn-222) gazının etkisi, daha düşük konsantrasyonlar daki partikülleri daha hassas ölçmeye olanak verir. Dinamik ısıtılmış numune alma sistemi ile ortam havasıdaki nemi ve diğer VOC lerin etkisini azaltarak doğru ölçümü yapılmasını sağlar.

Metone Bam 1020

Gerçek Zamanlı Sabit Beta Işınımı toz öcüm cihazı PM10 ve PM2.5 ölçümlerinde AB standartları ve EPA standartlarına uygun ölçüm yapar. Online Hava Kalitesi İzleme Sistemleri sistem entegrasyonu içinde toz ölçümleri için kullanılır. İşletme maliyeti oldukça düşüktür ve uzun dönemli hava kirliliği izlemede uzun süre bakım gerektirmeksizin, hassasiyetle çalışır.

Partikül Madde Ölçüm Cihazları

Environnement SA PM162M

PM162M, ortam havasında partikül madde için sıralı otomatik örnekleme cihazıdır. Parçacıklar sabit akış hızında (1 m3/s veya 2,3 m3/s) örneklenir ve gravimetrik tartım ve olası fizikokimyasal laboratuar analizi için filtreler üzerinde toplanır. EN 12341 ile uyumludur.

PM162M partiküllü örnekleyici, 3 haftalık normal, 24 saatlik tam otonom örneklemeye karşılık gelen 22 filtre kapasiteli bir filtre tutucusu ile donatılmıştır.

Boyut bölme girişindeki eserlerden kaçınmak için atmosferik sıcaklık ve basınç sensörleri ile gerçek hacimsel hava akış kontrolü

Filtrede bulunan eserleri önlemek için sıcaklık kontrollü örnekleme tüpü (yarı uçucu partiküllerin buharlaşma kayıpları ...)

Programlanabilir Dinlenme Süresi fonksiyonu: Örnekleme döngüleri arasında bir dinlenme süresi (örnekleme olmadan) sağlar

Kullanıcı tarafından seçilebilir başlangıç zamanı modu (hemen, gecikmeli, saatlik senkronizasyon)

LCD grafik ekran ve etkileşimli kullanıcı dostu çoklu görev yazılımı

Son derece güvenilir bileşenler ve sağlam tasarım sayesinde PM162M çok az bakım gerektiriyor

MCZ LVS16

47 mm veya 50 mm çapındaki membran filtrelerdeki otomatik toz örnekleme için mikrobilgisayar kontrollü gaz toplayıcı. EN 12341 ile. Otomatik olarak 16 adede kadar filtreyi kabul etmek için anahtarlama. Gaz akışı, basınç ve sıcaklık kompanzasyonu ile fiziksel olarak doğru olarak belirlenir ve elektronik kontrol ünitesi tarafından bir düzeltme değişkeni olarak düşünülür. MicroPNS kontrol modülü sistemi kontrol eder.

Özellikler

PM2.5 PM10 ve TSP örnekleme kafaları mevcut

Akış ayarları 2,3 m³ / saate kadar

Filtrelerin gerçek zamanlı kontrol ile örneklenmesi ve değiştirilmesi

Ayarlanabilir toplama süresi veya hacmi

Katılımsız, tam otomatik çalışma için uygun

Bağımsız modül veya hava koşullarına dayanıklı kasa

220 Vac / 50 Hz güç kaynağı

LECKEL SEQ 47/50

CEN EN 12341'e göre PM10 ve PM2.5 standart referans örnekleyici (2014)

3 anahtar yardımıyla kendi kendini açıklayan menü yönlendirmeli çalışma: Başlatma ve el ile durdurma; Otomatik başlat ve durdur (önceden seçilebilir); Aralık modu

USB ve hafıza çubuğunda veri depolama

Seçenek: Akıllı telefondan SMS durum sinyalleri ile GSM modem

Orifis plakası ile çalışma-m³ / h kontrol

Dış mekan kullanımı için paslanmaz çelik gövde; Ölçüm istasyonlarında kurulum için 19 inç raf tipi

Değiştirilebilir jetleri olan çarpma girişleri (1 set: 8 adet, her biri için) PM10 - PM4.0 - PM2.5 - PM1.0

VDI 2463 parça 5 ve 8'e göre TSPM Giriş

CEN EN 15544'e göre PAH'lar (BaP) için ozon denuder ile çarpma girişi

Bölme girişinin uzun bakım aralıkları

Doğrudan filtrenin akış yönünde sıcaklık ölçümleri

Dergi içindeki hava ve kapalı örneklenmiş filtreler ile soğutulmuş giriş sistemi, partikül uçucu madde kaybı olmaz

Büyük iç çaplı emiş borusu, iç duvarda parçacık kaybı olmaz

47 mm ve 50 mm çaplı filtrelerin kullanımı

MCV HVS1

140 mm veya 150 mm çaplı membran filtrelerdeki otomatik toz örneklemesi için mikrobilgisayar kontrollü gaz toplayıcı. EN 12341'e.

Gaz akışı, basınç ve sıcaklık kompanzasyonu ile fiziksel olarak doğru olarak belirlenir ve elektronik kontrol ünitesi tarafından bir düzeltme değişkeni olarak düşünülür. MicroPNS kontrol modülü sistemi kontrol eder.

PM2.5, PM10, PM1 ve TSP örnekleme kafaları mevcut

Akış ayarları 100 m³ / saate kadar

Örnekleme gerçek zamanlı kontrol edilir

Ayarlanabilir toplama süresi veya hacmi

Katılımsız, tam otomatik çalışma için uygun

Bağımsız modül veya hava koşullarına dayanıklı kasa

Thermo Black Carbon Ölçüm Cihazı

Optik araçlarla BC ölçümü, tipik olarak, BC toplandığında ışığın bir filtreden geçirilmesini ölçmektedir. Bu ölçüm yansıma ve partikül büyüklüğü ve şekli nedeniyle ışığın çok yönlü dağılımından etkilenir. Aerosollerin siyah karbon içeriği, filtre bandında toplanan partiküller tarafından ışığın optik absorpsiyon ve saçılmasını eşzamanlı ölçümü ile sürekli olarak belirlenir. Tekniklerin bir kombinasyonu, siyah karbon içeriğinin daha doğru bir ölçümünü sağlar.

Temel Özellikler:

- Siyah karbon ve aerosol ışık emme özelliklerinin otomatik olarak çalıştırılması ve sürekli ölçülmesi

- İletilen ve dağınık ışığı eş zamanlı olarak ölçen çoklu dedektörler

- İki seri arabirim üzerinden kontrol ve veri alışverişi

- Kullanıcı tarafından seçilebilen örnek ortalamaları

- Otomatik sıcaklık ve basınç düzeltme

- Dahili kalite güvencesi ve veri depolama günlüğü defteri.

- Minimum Algılama Limiti: 2 dak. Ortalama <100ng / m3, <0,66M / m Babs; 10 dakika. Ortalama <50ng / m3, <0,33M / m Babs; 30 dk. Ortalama <100ng / m3, <0,66M / m Babs

Ozon Ölçüm Cihazları

Environnement 0341M - O342M - O342e

O341M özellikle düşük konsantrasyonlar için sürekli bir ölçüm cihazıdır. Morötesi emilim prensiplerine göre çalışır. 253.7 manometre dalga boyunda ozonun emilim spektrumu bir maksimum sergiler.

UV Fotometrik Ozon Analizörü O342e TUV onaylı ve US-EPA, ISO 13964, 2008/50 / EC, EN 14625, EN 15267, 40 CFR bölüm 53 ve 40 CFR bölüm 58 ile uyumluluk için onaylanmıştır.

Eşsiz LED tabanlı UV fotometri teknolojisi (Patent Beklemede)

Çevre dostu ve eko-yenilikçi anlayışı

0,2 ppb ila 10 ppm aralığında doğru, son derece kararlı ve tekrarlanabilir ozon ölçümleri sağlar.

Maksimum verimlilik, minimum boyut: Kompakt, hafif, en iyi metrolojik performansları sunar

Servis asistanı: problemin erken belirtilerini algılar, tahmini bakım yapılmasına izin verir, id ihtiyaç duyulan hizmeti sağlar ve servis işlemlerini adım adım yönlendirir

Cihaz çalışırken gerçek zamanlı kalibrasyon grafiği, animasyonlu sinoptik, otomatik teşhis, kontrol ve bakım verileri ekranları görüntülenebilir

Çok küçük ve hafif - raf 19 "/ 3U, 9 kg

Çevre dostu ve eko-yenilikçi anlayışı

Thermo 49i

O3 Ölçüm Cihazı Model 49i; UV fotometrik teknolojisini kullanarak, 200 ppm’e kadar havadaki ozonu ölçer. Model 49i, çift hücre fotometresidir ve uluslararası ozon standartı olan NIST’e uygundur. Çift aralık ve otomatik aralık bu cihazın standart özelliğidir. Çünkü cihaz 20 saniye cevap süresi içerisinde aynı zamanda hem numune hem de referans akışı sağlar. Sıcaklık ve basınç doğrulama da cihazın standart özellikleri arasındadır. Konsantrasyon için kullanıcı ayarlı alarm seviyeleri ve geniş aralıktaki dahili tanı menüsü kolay kullanım sağlar. Tüm bunların yanında bu yüksek özellikli gaz analizörü veri saklama kapasitesini arttırmak için ethernet port ve flash memory özelliklerine sahiptir. Analizör, ethernet bağlantısı sayesinde kullanıcının sahada olmasına gerek kalmaksızın elde edilen verileri bilgisayarına indirmesini sağlayarak, fonksiyonel bir uzaktan ulaşım imkanı tanımaktadır. Kullanıcı; kullanım kolaylığı sağlayan tuşlara cihazdaki güncel verilere, menüye ve ekranlara kolayca ulaşabilir. 5 sıradan oluşan genişletilmiş ekranı, cihazın ölçüm bilgilerine ulaşmamızı sağlar.

Teledyne T400

Model T400 UV Emme analizörü, ortam havasındaki düşük ozon aralıklarını ölçmek için Beer-Lambert yasasına dayanan bir sistem kullanır.

Bir 254 nm UV ışık sinyali, mevcut ozon miktarıyla orantılı olarak emildiği numune hücresinden geçirilir. Periyodik olarak, bir anahtarlama valfi, numune akışı ve ozon temizlenmiş bir numune arasındaki ölçümü değiştirir. Sonuç gerçek, kararlı bir ozon ölçümüdür.

Karbon Monoksit Ölçüm Cihazları

Environnement SA CO12M - CO12e

CO 12 M normal atmosfer koşullarında ortam havasındaki karbon monoksiti özellikle düşük konsantrasyonlarda ölçmede kullanılan bir cihazdır. Cihaz, kızılötesi emilim prensiplerine göre çalışır.

Non dispersive Infra Red karbon monoksit analizörü CO12e, TUV onaylı ve US-EPA, ISO 4224, EN 14626, EN 15267, 40 CFR bölüm 53 SUB B ve SUB C'ye uygunluk için onaylanmıştır. 0-300 ppm aralığında CO ölçümleri için üstün metrolojik performanslar

Ağırlık ve güç tasarrufu yanında ısı yalıtımı ve güvenilirlik için atılım mekanik tasarım

Mükemmel hassasiyet ve sinyal kararlılığı için optik modülün yenilikçi anlayışı

Düşük konsantrasyonlu karbon monoksit seviyelerinin etkin bir şekilde izlenmesini sağlayan otomatik veya programlanabilir tepki süresi ayarı

Kontrol, tanılama, yazılım güncellemesi için özel uygulama ESA ConnectTM kullanarak Wifi veya LAN üzerinden eşzamanlı çoklu ekran uzaktan erişim ... İçinde servis asistanı: problemin erken belirtilerini algılar, tahmini bakım sağlar, gerekli servisi tanımlar ve servis işlemleri adımını yönlendirir adım adım Cihaz çalışırken gerçek zamanlı kalibrasyon grafiği, animasyonlu sinoptik, otomatik teşhis, kontrol ve bakım verileri ekranları görüntülenebilir

Thermo 48i

48i Karbon Monoksit (CO) Ölçüm Cihazı 0-10.000 ppm arası (40 ppb dedeksiyon limit) (Gas filter correlation ölçüm tekniği ile) Ortam Havası ve Kaynak Emisyonu İzleme Amaçlı Gaz Filtresi Korelasyon Analizörü Model 48i, gaz filtre korelasyon teknolojisini kullanarak havadaki karbon monoksit miktarını ölçer. Analizör, karbonmonoksit (CO) gazının 4.6 mikron dalga boyunda kızılötesi ışınım soğurması prensibine göre çalışır. Kızılötesi soğurma doğrusal olmayan (nonlineer) bir ölçüm tekniği olduğu için, cihazın, analizörden gelen temel sinyali doğrusal (lineer) bir çıkışa dönüştürmesi gerekir.

Model 48i, 10000 ppm konsantrasyon değerine kadar olan aralıktaki cihaz çıkışlarını hassasiyetle doğrultmak için mutlak bir kalibrasyon eğrisi kullanır.

Teledyne T300

Model T300, bir örnek tarafından absorbe edilen kızılötesi enerjiyi Beer-Lambert yasasına göre bir referans gaz tarafından emilenle karşılaştırarak düşük karbonmonoksit aralıklarını ölçer.

Bir Gaz Filtresi Korelasyon Tekerleği kullanılarak, yüksek enerjili bir IR ışık kaynağı, CO'su doldurulmuş bir odadan ve CO'suz bir hazneden dönüşümlü olarak geçirilir. Işık yolu daha sonra 14 metrelik katlanmış bir yola sahip olan örnek hücre boyunca ilerler. Numune hücresindeki enerji kaybı, filtre tekerleği tarafından temin edilen açıklık referans sinyali ile karşılaştırılarak, konsantrasyona orantılı bir sinyal üretilir ve örnekte karışan gazlardan çok az etkilenir. Bu tasarım, mükemmel bir sıfır ve açıklık kararlılığı ve yüksek sinyal / gürültü oranı üretir ve aşırı hassasiyet sağlar.

Azot Oksitler Ölçüm Cihazları

Environnement SA AC32M - AC32e

Model AC32M ortam havasındaki düşük konsantrasyonla azotmonoksit ve azotdioksit gazlarını ölçmede kullanılan bir cihazdır. Ölçüm prensibi olarak yüksek oksitleme kapasitesine sahip ozon moleküllerinin bulundukları ortamda, azot oksidin sergilediği kimyasal lüminesans özelliği kullanılır.

Chemiluminisence teknolojisi tabanlı, TÜV & US EPA onaylı Azot oksitlerin (NO-NO2-NOX) 0.4 ppb ila 20 ppm arasında düşük seviye izlenmesi Ultra kompakt ve hafif - raf tipi 19 "/ 3U Tek odacıklı kemilüminesans teknolojisi Seçenek: düşük seviye NH3 izleme için harici dönüştürücü modülü (0-1 ppm) ISO 7996 ve EN 14211: 2005 ile birlikte RoHS Direktifi ile uyumludur Dahili seri arabirim (RS 232 / RS 422), USB ve TCP / IP bağlantısı QAL1, TÜV onaylı AC32e, 0-1 ppm veya 0-10 ppm aralığında NO, NOX ve NOX ölçümleri için üstün metrolojik performanslar sunar.

Mükemmel hassasiyet ve sinyal kararlılığı için yenilikçi konsept Kontrol, tanılama, yazılım güncellemesi için özel uygulama ESA ConnectTM kullanarak Wifi veya Lan üzerinden eşzamanlı çoklu ekran uzaktan erişim ... İOS ve Android için ESA ConnectTM uygulaması ücretsiz buradan indirebilirsiniz. Cihaz çalışırken gerçek zamanlı kalibrasyon grafiği, animasyonlu sinoptik, otomatik teşhis, kontrol ve bakım verileri ekranları görüntülenebilir Servis asistanı: problemin erken belirtilerini algılar, tahmini bakım sağlar, gerekli servisi tanımlar ve servis işlemlerini adım adım yönlendirir: şantiyede artan verimlilik, daha az arıza süresi, daha fazla verimlilik, daha az eğitim NO, NO2 ve NOX denetimleri için QAL 1 sertifikalı

Thermo 42i

0-100 ppm arası (0.40 ppb dedeksiyon limit) Kimyasal ışıma tekniği ile Ortam Havası ve Kaynak Emisyonu İzleme Amaçlı Kemilüminesant Gaz Analizörü Kemilüminesant teknolojisi temelli, kullanımı kolay ve güçlü bu ürün; ppb seviyesinden ppm seviyesine kadar nitrojen oksit ölçümü yapar. Model 42i bir foto-çoğaltıcı tüp sistemidir ve NO ile NOX modları arasında otomatik olarak çevrim yapar. 42i , NO, NO2 ve NO X için bağımsız çıkışlara sahiptir ve herbir parametre ayrı ayrı kalibre edilmiştir. Ayrıca ikili aralık ve oto aralık cihazın standart özelliğidir. İsteğe bağlı olarak cihaz, NO veya NO X modları 5 saniyeden kısa bir cevaplama süresi içerisinde sürekli ölçüm yapabilir.

Teledyne T200

Model T200 NO / NO2 / NOXanaliz cihazı, bir ortam analizörü veya seyreltme CEMS monitörü olarak kullanım için doğru ve güvenilir düşük seviye ölçümlerine izin vermek için son teknoloji elektronikler ile birleştirilmiş kanıtlanmış kemilüminesans algılama prensibini kullanır.

Benzersiz bir AutoZero özelliği, sıfır kayma için sürekli olarak düzeltme yaparak mükemmel bir stabilite sağlarken, gelişmiş Adaptif Filtreleme, analizörün değişen koşullar altında performansı optimize etmesine olanak tanır. Model T200, periyodik yenileme gerektirmeden mükemmel güvenilirlik sağlamak için ozon üretimi için bir geçirgenlik giriş kurutucusunu içerir. Maksimum güvenlik ve pompa ömrü için katalitik egzoz ozon temizleyici standarttır.

Kükürt Dioksit Ölçüm Cihazları

Environnement SA AF22M - AF22e

AF22M özellikle düşük konsantrasyonlardaki sülfür oksit için sürekli ölçüm yapan bir cihazdır. Morötesi ışınlarda bulunan flüoresansı ölçüm prensibi olarak kullanır. UV Floresan sülfür dioksit analizörü AF22e, TUV sertifikalı ve US-EPA, ISO 10498, 2008/50 / EC, en 14212, EN 15267, 40 CFR bölüm 53 SUB B ve SUB C'ye uygunluk için onaylanmıştır.

0-20 ppm aralığında SO2 ölçümleri için üstün metrolojik performanslar Mükemmel hassasiyet ve sinyal kararlılığı için optik modülün yenilikçi anlayışı Kontrol, tanılama, yazılım güncellemesi için özel uygulama ESA ConnectTM kullanarak Wifi veya LAN üzerinden eşzamanlı çoklu ekran uzaktan erişim ...

Çevre dostu ve eko-yenilikçi anlayışı Servis asistanı: erken arıza belirtilerini tespit eder, tahmini bakım sağlar, gerekli servisi belirler ve adım adım servis işlemlerini yönlendirir. Cihaz çalışırken gerçek zamanlı kalibrasyon grafiği, animasyonlu sinoptik, otomatik teşhis, kontrol ve bakım verileri ekranları görüntülenebilir Çok küçük ve hafif - raf 19 "/ 3U, 9,5 kg Çevre dostu ve eko-yenilikçi anlayışı

Thermo 43i

Geliştirilmiş iletişim kapasitesiyle Ortam Havası ve Kaynak Emisyonu İzleme Amaçlı UV Flüoresans SO2 Analizörü Model 43i, UV flüoresans teknolojisini kullanarak ortam havasındaki sülfür dioksit miktarını 10 ppm’e kadar ölçer. UV kaynağı, optik kaynak yoğunluğunu arttırır ve bu sayede mükemmel bir UV enerji üretilir ve en düşük SO2 konsantrasyonlarının ölçümü gerçekleşir. Sıklıkla kullanılan transmisyon filtrelerine kıyasla, yansıtıcı bant geçirici filtreler fotokimyasala daha az odaklanırlar ve dalgaboyu izolasyonunda daha seçicidir. Bunun bir sonucu olarak, tarama özelliğini ve uzun dönem stabilitesini arttırır.

Teledyne T100

Model T100, düşük seviyeli SO2'nin kolay, doğru ve güvenilir ölçümlerini sağlamak için son kullanıcı arayüzü ile birlikte kanıtlanmış UV floresans prensibini kullanır.

Olağanüstü stabilite, PMT sapmasını ve UV lambası yoğunluğundaki değişiklikleri düzeltmek için bir referans dedektörünü telafi etmek için bir optik obtüratör kullanılması ile elde edilir. Bir hidrokarbon ‘kicker’ ve gelişmiş optik tasarım, enterferanslara bağlı hataları önlemek için birleşir.

Tüm T Serisi cihazlar gelişmiş bir renkli ekran, kapasitif dokunmatik ekran, sezgisel kullanıcı arayüzü, esnek I / O ve dahili veri toplama özelliği sunar. NumaView ™ Yazılımı veya RS232, Ethernet veya USB com portları kullanılarak tüm cihazların kurulumu, kontrolü ve depolanan verilere erişim ve teşhis bilgilerine, yerel olarak veya birlikte verilen NumaView ™ Uzak PC Yazılımı kullanılarak uzak bağlantı yoluyla erişilebilir. .

Environnement SA AC51M ölçüm cihazı

Bu cihaz, havadaki metan gazlarının (THC, CH4, nMHC) ölçülmesinde kullanılır. Havadaki hidrokarbonların ölçülebilmesi için analizör alev iyonizasyon alıcısı kullanılır.)

Synspec C955 Gaz Kamegrofi Ölçüm Cihazı

POCP Ölçüm Cihazı (Ozon öncü hidrokarbonları, PID ve PID / FID için POCP uygulaması, bir PC'li iki cihaz, C4 0.5 µg / m3 için algılama limiti, 500 ppb'ye kadar aralık.)

Synspec üç farklı GCS serisi üretir: GC955 serisi en üst seviyedir: Bunlar bir analizörde 40 bileşene kadar düşük ppb ila ppt aralığı analizi için esnek analizörlerdir. Sistem, bir GC içerisinde 2 tanesi arasından seçim yapabilen 4 farklı dedektör ile tedarik edilebilir. Geniş bir seçim ayırma kolonu mevcuttur, sıcaklık programlama mevcuttur. Bu analizör, tp % konsantrasyonlarını ölçen uygulamalar için de mevcuttur.

MCZ Kalibrasyon Sistemi

CMK5

Kalibrasyon sistemi, gaz analizörlerinin, özellikle otomatik ölçüm ağlarındakilerin zorunlu sıfır ve son nokta doğrulamasını sağlar.

Sıfır ve son noktalar, ölçüm ağı bilgisayarından bir sinyal ile doğrulanır; Kalibrasyon, CMK'nın ön tarafındaki klavye ile de etkinleştirilebilir.

CMK sistemi, birkaç farklı bileşeni (analizör) sıralı olarak kalibre edebilir. Bu ek ekipman ve kurulum alanı için maliyet tasarrufu sağlar.

Her bileşen için birkaç karıştırma oranının önceden ayarlanması ile çoklu kalibrasyon yapılabilir.

  • Span gaz üretim yöntemi
  • Gaz seyreltme (kütle akış kontrolü)
  • Permeasyon
  • Ozon jeneratörü
  • Gaz fazı titrasyonu (span gaz karışımında ozon)
  • Kullanılan modüller temelinde - farklı modüller de bir sisteme entegre edilebilir.

Konsantrasyon ayarı Klavyeyi kullanarak her bileşen için en fazla yedi konsantrasyon seviyesi önceden ayarlanabilir. Maks. açıklıklı gaz akışı 20 l / dak etkinleştirme Harici kontaklar / açık kollektör veya isteğe bağlı olarak RS232 üzerinden; klavye ile manuel kontrol Kasa boyutları 19 "4RU Ek fonksyonlar Ölçüm gazının değiştirilmesi, çalışma modları arasında Çıkış / Sıfırlama / Kalibrasyon

CGM

PC kontrollü çok noktalı çok bileşenli span gaz üretimi için kompakt sistem, 25 l'ye kadar span gaz / saat. Bir gaz gazına 8 gaz kadar karıştırılabilir. Ozon gazı gazı üretmek için veya ozonla gaz fazı titrasyonu için bir ozon jeneratörü entegre edilebilir.

Yayılma gazı, optimum nemlendirme modülü kullanılarak tanımlanmış bir nem değerine ayarlanabilir.

Karakteristik doğrusallık çizgileri, büyük bir dinamik ile hassas gaz karışması için sisteme kaydedilir.

Test edilecek analizörlerin ölçülen değerleri kaydedilebilir ve harici bir veri kayıt modülü ile kaydedilebilir.

Test dizileri kontrol talimatları olarak girilir ve kullanıcı girişi olmadan çalıştırılır. Program dizileri ve test edilen bileşenlerin tepkileri monitörde görüntülenir. Test dizisi için kayıt, kaydedilen ölçüm değerleri ile birlikte kaydedilir ve daha sonra doğrudan bir yazıcıya basılabilir. Bir dışa aktarma işlevi, verileri ek işleme için bir kalite yönetimine veya değerlendirme yazılımına aktarmayı destekler.

Span gaz üretim yöntemi Gaz karışımı (sıfır taşıyıcı gazlı şişe açıklığı gazı) Ozon jeneratörü Gaz fazı titrasyon Nüfuz Kullanılan modüller temelinde - farklı modüller de bir sisteme entegre edilebilir.

Konsantrasyon Ayarı

Kontrol yazılımı ile tam otomatik Maks. açıklıklı gaz akışı 25 l / s (istek üzerine diğer değerler) Kasa boyutları 19 inç masa rafı konstrüksiyonu Ek fonksyonlar Harici nemlendirme modülü ile span gazının tanımlanmış sönümlemesi Harici veri kayıt modülü ile analizör değerlerinin veri kaydı Yazılım, halka laboratuvarlar için aynı yazılım fonksiyonlarını sunar - kontrol yazılımı harici bir PC veya dizüstü bilgisayarda çalışır.

Katalitik Gaz Arıtma K15

Katalitik gaz temizleyici ayrıca, işlenmiş sıfır gazdan hidrokarbonları ve CO'yu da uzaklaştırır. HC ve CO içermeyen bu gaz, gaz kromatografileri için proses ve taşıyıcı gaz olarak ve CO / HC analizörleri için kalibrasyon gazı üretmek için uygundur.

Giriş basıncı: mak. 10 bar Çıkış basıncı: 2 ... 4 bar, ayarlanabilir Maks. üretilen iş: 3 barda 15 l / dak Süreci: Isıtmalı Pd dönüştürücüde katalitik oksidasyon Verimlilik: BTX / C3Hm için >% 99,5 CO, etilen için% 99,9 Bağlı yük: 220 V 50 Hz / 400 - 600 VA Abmessungen: 19 inç / 4RU masaüstü kasası veya raf montajı Diğer: Basınç kontrol ve manometre çıkış basıncını ayarlamak için, katalitik gaz arıtma sıcaklığı 500 ° C kadar yüksek ayarlanabilir, katalizör nominal ve gerçek sıcaklık görüntüler

NGM5

Gaz analiz endüstrisinde kullanılan proses ve sıfır gaz için kompakt sıfır gaz sistemi. Kompresör (Thomas pompa tipi 607CD22) yağ gerektirmez. Hemen işlevsel, bakım gerektirmeyen çalışma.

Uygulama: Servis, küçük laboratuvarlar, mobil ölçümler, bakım veya merkezi sıfır gaz sisteminin arızalanması durumunda değiştirilmesi

Girişim bileşenleri 2 filtre kartuşu ile kaldırılır. Filtre kartuşlarının kullanıma göre doldurulması.

Environics 6100 Gaz Kalibratörü

Ölçüm cihazlarının laboratuvar ortamında çok noktalı kalibrasyonlarının yapılmasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda ozon referans standardı olarak ozon cihazlarının kalibrasyonunda kullanılmaktadır.