Hakkımızda Ölçüm Yöntemleri

Ölçüm yöntemleri

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Müdürlüğü, Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarlarında çevre havası ve çalışma ortamı havası ölçümlerinde aşağıdaki uluslararası standartlar kullanılmaktadır. 

Hava Kalitesi Kirletici Parametre Ölçüm Metodu

Partikül Madde PM10

Gravimetrik Yöntem

TS EN 12341:2014

EPA 40 CFR PART 50

Partikül Madde PM2.5

Gravimetrik Yöntem

TS EN 12341:2014

EPA 40 CFR PART 50

Partikül Madde PM10

Beta Işını Absorpsiyon Yöntemi

TS ISO 10473

EPA 40 CFR PART 50

Partikül Madde PM2.5

Beta Işını Absorpsiyon Yöntemi

TS ISO 10473

EPA 40 CFR PART 50

Ozon Ölçümü

Ultraviyole Fotometri Metodu

TS EN 14625

Azotdioksit ve Azot Monoksit  Ölçümü

Kimyasal Lüminesans Metodu

TS EN 14211

Kükürt Dioksit  Ölçümü

Ultraviyole Floresans Ölçme Metodu (UV Floresans)

TS EN 14212

Karbonmonoksit  Ölçümü

Dalga Boyu Ayırmasız İnfrared Spektrokopi Metodu ( IR Absorbsiyon)

TS EN 14626

Hava Kalitesi Ağır Metal Ölçümleri

TS EN 14902

Hava Kalitesi VOC’s Ölçümleri

(BETEX ve Diğerleri)

TS EN 14662

Meteorolojik Parametreler

Rüzgar hızı ve Yönü, Sıcaklık, Basınç, Nem, Yağmur Mik., Solar Radyasyon)